Zasady gry Seven Card Stud Poker.


Gra w Seven Card Stud wydaje się być nieco bardziej skomplikowana niż Texas Holdem czy Omaha, ale są to tylko pozory. W gruncie rzeczy i ta gra nie jest trudna, jest po prostu inna.


Gra w Seven Card Stud rozpoczyna się od wniesienia do puli przez wszystkich graczy kwoty zwanej 'ante', czyli określonej sumy pieniędzy pozwalającej na rozpoczęcie gry. Wówczas każdy z graczy otrzymuje dwie karty zakryte oraz jedną odkrytą, leżącą na stole przed każdym z graczy i widoczną dla wszystkich pozostałych. Następnie następuje szybka ocena tego, który z graczy ma odkrytą kartę o najniższej wartości, i ten właśnie szczęśliwy posiadacz rozpoczyna pierwszą rundę licytacji. Wówczas gracze otrzymują kolejną kartę odkrytą, i następną rundę licytacji rozpoczyna ten gracz, którego karty odkryte mają najwyższą wartość. Po tej rundzie licytacji (która, jak wszystkie w Seven Card Stud przebiega zgodnie z ruchem wskazówek zegara) następuje kolejne rozdanie, gracze otrzymują kartę odkrytą, zwaną często '6th street'. Po raz kolejny następna runda licytacji jest zapoczątkowywana przez gracza, którego karty odkryte mają najwyższą wartość, i ostatnia karta, jaką dostają wszyscy gracze, jest zakryta, znana jedynie każdemu z nich. Po tej właśnie rundzie następuje rozstrzygnięcie, do którego z graczy trafi pula, odbywa się ono w ten sposób, że gracze w odpowiedniej kolejności pokazują swoje karty, zwycięzcą zostaje rzecz jasna ten, który ma najlepszy układ złożony z pięciu kart. Jeśli dwóch graczy ma układy identyczne - pula dzielona jest po połowie między nich dwoje, jednak takie sytuacje są dość rzadkie.

Tak oto maluje się przebieg gry w Seven Card Stud. Prosto, nieskomplikowanie. Mimo tego ta niepozorna na pierwszy rzut oka potrafi budzić wielkie emocje i tym samym wciągać.
Reklama


Copyright 2006 © www.all4sport.pl